×
MENY

Reklamation & underhåll av Sparkcykel

Det är 24 månaders reklamationsrätt på alla sparkcyklar köpta hos SkatePro

Du har i denna period rätt till att reklamera din produkt om du menar att det har ett fabrikationsfel. Uppstår felet inom 6 mdr. används presumtionsregeln.

Presumtionsregeln betyder att man utgår från att felet har funnits på produkten vid köpstillfället. Skatepro är skyldiga att undersöka vad som är fel med produkten samt försöka att reparera defekten eller ersätta produkten om den inte kan repareras efter 3 försök. Slitage samt felaktig användning betäcknas inte som produktfel.

Är produkten mellan 6 och 24 måneder gammal ska du som kund bevisa att felet inte har uppstått som följd av felaktig användning, dåligt underhåll eller bristande underhåll samt normalt slitage.

Som kund har man plikt att rapportera fel på produkter så snabbt som möjligt om man önskar att reklamera. Om du får en produkt som är defekt får du inte använda produkten. Kontakta alltid SkatePro först.

Att reklamera en produkt betyder att man menar att produkten har en defekt som inte är acceptabel och man önskar att felet rättas.

Reklamationsrätten bortfaller om en produkt är dåligt underhållen, felaktigt använd, inte är underhållen som det står i manualen, eller om man har gjort en konstruktiv ändring på produkten.

Sparkcykel, underhåll och reklamation?

Ett sparkcykel består av olika metalldelar som är ihopsatta med bultar, svetsar och kullager samt smörjda på vissa ställen. Ofta är de gjorda i aluminium eller stål.

Med andra ord är det mekanik som ska underhållas, lite som på en cykel.

Alla bultar, muttrar och delar som kan spännas ska efterspännas innan varje gång man ska åka.

Livslängden på en sparkcykel blir markant kortare när man ställer det utomhus eller i fuktiga omgivningar, gör tricks eller inte underhåller det.

24 månaders reklamationsrätt betyder att du som kund inte ska tänke på hur mycket garanti det är på din produkt, då flera producenter arbetar med kortare garantiperioder.

Om du vill reklamera en sparkcykel vill vi på förhand be dig ta minst 3 bilder, gärna med

sparkcykeln i fokus. Detta för att påskynda processen då vi alltid ska se defekten innan vi kan bedöma vad som ska hända med produkten.

  • 1 x Bild av hela botten på sparkcykeln (helt nere från jorden)
  • 1 x Bild av sparkcykeln sett från sidan (hela sparkcykeln)
  • 1-3 x Bilder av själva defekten, få evt. en till att peka direkt på problemet med ett finger

Du är också välkommen att returnera produkten till SkatePro med en förklaring om defekten och hur den har uppkommit. Detta kan endast göras vid användning av utskriven returetikett från Skatepro.dk

Kom ihåg att alla sparkcykel, kullager samt andra delar kan gå sönder, livslängden beror 100% på behandling & underhåll.

Gå till Reklamation av Hjul till sparkcykel (Specifikt om hjul)
Gå till Reklamation av Deck till sparkcykel (Specifikt om deck)
Gå till Allt om Trick Sparkcykel.