×
Meny

Reklamation av hjul?

Det finns tyvärr inte något hjul som kan stå emot allt. Hjul som har producerats till tricks belastas ofta extremt hårt och har liksom alla andra hjul en begränsat livslängd. När man övar sig på tricks som tail whip eller 360 kan man landa snett vilket är hårt för dina hjul. Om man upprepade gånger landar snett, kan hjulets gummi spricka eller bryta av.

Och hur avgör man då, om det är tala om en fabrikationsfel eller inte?


Här ser du en bild med ett nytt hjul (höger hjul) och ett hjul, som är relativt nytt, och därmed sliten mindre än 30% (vänster hjul).Om hjulet ser relativt nytt ud, sliten mindre än 30% (som beskriven innan), och hjulgummit har lossat fullständigt från kärnan, då är det tala om en fabrikationsfel (se bild)Om hjulet däremot är sliten 40% eller mer och hjulgummit har sprickat eller har brutits av - men fortfarande sitter fast på kärnan- då är der inte tala om en fabrikationsfel (se bild) men slitage.
​​​​​​​​​​​​​​

Har det blivit bromsat på sparkcykeln så hårt att bakhjulet blokerar upppstår det en "flat spot" - "flat spot" är en del av hjulets omkrets som blir rakt. Detta medförar att hjulet hoppar när man kör på det. En "flat spot" är inte en fabrikationsfel och är därför inte möjlig att reklamera för. Orsaken är att en "flat spot" uppstår vid (fel) slitage av sparkcykeln - detta är oberoende av hur nytt eller gammalt hjulet är.

[[IMAGE_430]​​​​​​​]​​​​​​​​​​​​​​

SkatePro