×
MENY

Reklamation av deck?

Det finns tyvärr inte något deck som kan motstå allt. Deck producerat till tricks belastas ofta extremt hårt vid speciellt landingar och har därför en begränsad livslängd. Generellt kan man säga att ju lättare decket är, desto kortare livslängd kan man förvänta att det har. Levetiden är inte endast en fråga om antal måneder, men i lika hög grad hur mycket och hur hårt man har åkt på sparkcykeln i perioden.
Alla duktiga riders som gör tricks på sparkcykel upplever att decket knäcker på ett tidspunkt som följd av slitage.

Går det sönder, hur avgör man då om det är tal om ett fabrikationsfel (reklamation) eller slitage?Exempel där reklamation några gånger accepteras
Här ser du en bild med ett deck som har brutits inom reklamationsperioden på 2 år. Brottet är i själva svetsningen på decket.Som det framgår av de 2 bilderna, så har decket använts till tricks och har vanligt slitage. Decket har inte heller modiferats efter köp. Endast om det är ett fel eller brist på decket (i detta tillfälle typisk ett fel i svetsningen) blir reklamationen accepterad och du får ett nytt deck.

Exempel där reklamationen avvisas

Är decket slitet som exempelvis visat på denna bilden, så är styrkan på decket försämrad pga. slitage och därför kommer reklamationen alltid avvisas, oavsett åldern på decket.

För en sparkcykel som är modificerad (gjorts hål i, påmonteret icke-standard utrustning osv.) kommer en evt. reklamationen alltid avvisas.


Till sist ett par tips till hur du förlänger levetiden på ditt deck:
- Absorbera hårda landingar genom att gå ned i knä på ditt deck
- Efterspänn alltid compression & headset
- Undgå att grinde / slita på grova / inte glatta yttor
- Begränsa antalet stora hopp med hårda landningar på platt yta
- Kasta aldrig med din sparkcykel!