Vinter erbjudande
Vinteravslutningsrea   -  Använd denna rabattkod WINTER10  -  Klicka här
×
Meny

Dataskyddsförordning

1. Generellt

 1. Denna politik om behandling av personupplysningar beskriver hur SkatePro (“oss”, “vår”, “vi”) insamlar och behandlar upplysningar om dig.
 2. Persondatapolitiken gäller för personupplysningar som du ger oss eller som vi insamlar via vår hemsida, skatepro.se (“Hemsidan”).
 3. SkatePro är dataansvariga för persondata som insamlas via Hemsidan. Har du frågor eller bemärkningar till denna Persondatapolitik eller önskar du att använda en eller flera av dina rättigheter, kan du kontakta:
  SkatePro ApS, Omega 6, 8382 Hinnerup, +46 770 17 10 70, email@skatepro.se
 4. Om vi gör ändringar i Persondatapolitiken, kommer det bli skrivet på denna sida.
 5. Detta är version 2.0 av vår persondatapolitik (datum 1:a maj 2018)

2. Vilka personupplysningar samlar vi in?

 1. När du besöker Hemsidan samlar vi automatiskt in upplysningar om dig och din användning av Hemsidan, t.ex. om din browser, IP-adress, sidor du besöker och vilka söktermer du använder.
  a.  Ändamålet är att optimera användarupplevelsen och Hemsidans funktioner, samt att göra målriktad marknadsföring, härunder retargeting via Facebook och Google.
  b.  Rättsgrundlaget för behandlingen är EU’s allmänna dataskyddsförordning art. 6(1)(f)
 2. När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på Hemsidan, samlar vi in de upplysningar som du själv anger, t.ex. namn, adress, e-mail, telefonnr., betalningsmetod, leveranstyp, vilka produkter du köper (och eventuellt har returnerat), samt upplysningar om den IP-adress som beställningen är gjord från.
  a.  Ändamålet är att vi kan leverera beställda produkter samt att kunna administrera dina rättigheter till att returnera och reklamera. IP-adressen insamlas för att förhindra svindel. Upplysningar om dina köp kan vi också behandla för att överhålla lagkrav, härunder bokföring och redovisning.
  b.  Rättsgrundlaget för behandlingen är EU’s allmänna dataskyddsförordning art. 6(1)(b)(c)(f)
 3. När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-mailadress.
  a.  Ändamålet är att kunna bedriva vårt intresse i att kunna leverera nyhetsbrev till dig.
  b.  Rättsgrundlaget för behandlingen är EU’s allmänna dataskyddsförordning art. 6(1)(f)

3. Mottagare av personupplysningar

 1. Upplysningar av ditt namn, adress, e-mail, telefonnummer vidareges till den transportör som står för levereringen av de köpta varorna till dig.
 2. Upplysningar kan lämnas vidare till externa samarbetspartners, som behandlar upplysningarna på våra vägnar. Vi använder externa samarbetspartners till bland annat teknisk drift och förbättringar av Hemsidan, utsändning av nyhetsbrev samt målriktad marknadsföring, härunder retargeting, samt till din bedömning av vår verksamhet och produkter. Databehandlarna får inte använda upplysningarna till annat ändamål än uppfyllning av avtalet med oss och är förbehållna förtrolighet om detta. Vi har ingått i skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlare som behandlar personupplysningar på våra vägnar.
 3. Två av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC. Och Facebook Inc. är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av upplysningar till USA är säkrade genom databehandlarens certifiering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU’s allmänna dataskyddsförordning art. 45.
  a.  Kopia av Google LLC’s certifiering kan hittas här:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
  b.  Kopia av Facebook Inc.’s certifiering kan hittas här:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
 4. För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan det hända att vi i kassan överlämnar dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna, så att Klarna kan bedöma om du är kvalificerad för deras betalningsmetoder och anpassa dessa betalningsmetoder till dig. Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas eget integritetsmeddelande.

4. Dina rättigheter

För att skapa öppenhet kring behandlingen av dina upplysningar ska vi, som dataansvariga,
upplysa dig om dina rättigheter. Nedanför hittar du en lista över dina rättigheter som kund
hos oss. Du kan använda dig av dina rättigheter genom att skicka en skriftlig begäran till oss.
Var uppmärksam på att du kan bli frågad om att dokumentera att du är den som du uppger
dig att vara.

 1. Den registrerades rätt till tillgång
  Du har alltid rätt till att be oss om en kopia av den data vi har registrerat om dig.
 2. Rätt till rättelse
  Skulle vi ha fel upplysningar, har du rätt att få dem rättade.
 3. Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”)
  I vissa fall har du rätt till att få alla - eller några av - dina personupplysningar raderade hos oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har ett rättsgrundlag för att fortsätta behandlingen. Vi är inte tvungna att radera dina personupplysningar om de är nödvändiga för att vi kan överhålla våra rättsliga förpliktelser, eller för att rättskrav kan fastläggas, göras gällande eller försvaras.
 4. Rätt till begränsning av behandling
  Du har i vissa fall rätt till att få begränsad behandling av dina personupplysningar till att bara bestå av förvaring, t.ex. om du menar att de upplysningar vi behandlar om dig inte stämmer.
 5. Rätt till dataportabilitet
  Du har i vissa fall rätt att få personupplysningar som du själv gett oss, utlevererade i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och har rätt till att överföra dessa upplysningar till en annan dataansvarig.
 6. Rätt att göra invändningar
  Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personupplysningar i förbindelse med direkt marknadsföring, härunder den profilering som görs för att kunna målrikta vår direkta marknadsföring. Du har också rätt att göra invändningar mot den behandling av dina personupplysningar som vi gör på grundlag av våra legitima intressen jf. sektion 2.1 & 2.3, om invändningen görs på grunder som vidrör din personliga situation.
 7. Rätt att återkalla samtycke
  Du har alltid rätt till att återkalla ditt samtycke som du har gett oss till en given behandling av personupplysningar.
 8. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
  Du har rätt att klaga till Datatilsynet över vår behandling av dina personupplysningar: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk, +45 33 19 32 00.

5. Radering av persondata

 1. Upplysningar om din användning av Hemsidan (jf. sektion 2.1.), tas bort när du inte använt Hemsidan på 1 år.
 2. Upplysningar som insamlats i förbindelse med din anmälan till vårt nyhetsbrev, tas bort när ditt samtycke dras tillbaka. Detsamma gäller recensioner av produkter och din köpsupplevelse.
 3. Upplysningar i förbindelse med köp på Hemsidan (jf. sektion 2.2) sparas i 5 år, så vi har möjlighet för att rådgiva dig om reservdelar i produktens livstid. Redovisningsmaterial sparas i 5 år till utgångstiden av ett redovisningsår för att uppfylla bokföringslagens krav.
 4. Alla upplysningar kan sparas i längre tid, om vi har ett legitimt behov för längre förvaring, t.ex. om det är nödvändigt för att rättskrav kan fastläggas, göras gällande eller försvaras, eller om förvaring är nödvändig för att vi kan uppfylla lagkrav.

6. Säkerhet

 1. Vi har genomfört passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att personupplysningar oavsiktligt eller olagligt förstörs, förverkas, ändras eller försämras samt mot att de kommer till obehörigas kännskap eller missbrukas.
 2. Bara medarbetare som har ett reellt behov för att få tillgång till dina personupplysningar för att utföra deras arbete har tillgång till dessa.
 
SkatePro
Dataskyddsförordning Cookies Köpvillkor