×
Meny

Rensning och smörjning av kullager

För att säkra att dina kullager forsätter köra optimalt, är det bra att med jämna mellemrum rensa dem för sand, smuts och fukt och smörja dem igen. Härmed uppnår du att dina kullager bevarar deras snabbhet och samtidig får kullagrena en längre livslängd.

Kom ihåg: Undgå vatten och sand! Ett kullagers livslängd förkortas extremt vid körning / förvaring i fuktiga miljöer.

Så gör du

Steg 1

Nödvändiga redskap: Rengöringsmedel (Rengöringsbensin, hushållssprit eller rengöringsvätska, en vattentät behållare, en knappnål, en liten borste och nytt fett/olja (beställ ett komplett sätt).

Ta ut alla kullagren ur inline-hjulen. Se youtube video om hur du får ut kullagrena ur hjul med 6mm spacer och 8mm spacer

Rengör hjul och frame, så det inte är smuts där kullagren ska sätts i igen.

Rengör hjul och frame där kullagren har suttit

Steg 2

Rengör de utvändiga sidorna på kullagret så de är helt fria från smuts.
Undersok om lagret är av den stängda eller öppna typen. Endast öppna kullager kan underhållas - öppna kullager har ett sköld/kappa som kan avmonteras på en/bägge sidor av kullagret.


Utvändig rengöring av kullagret

Steg 3

Ta bort skyddskappan från kullagrena med hjälp av knappnålen (inte alla kullager har skyddskappa).
På många kullager används dessutom en låsring. Denna låsring ska tas bort med knappnålen innan kappan tas bort.
Rengör kappor och låsringar.


Kappa (utan låsring) tas bort från kullager med knappnål

Steg 4

Lägg kullagrena i behållaren med rengörings vätskan. Rengör kullagren grundligt med borste, samt genom att skaka behållaren i några minuter.


Kullager rengörs med borsten, borsta alltid innefrån och ut.

Steg 5

Ta ut kullagren ur behållaren och ta bort rengörings vätskan genom att spinna kullagren och blås dem torra (helst med tryckluft). Lägg de rengjorda kullagren på ett stycke rent tyg eller köksrulle.


Kullagren har precis tagits upp ur behållaren med rengöringsvätska.

Steg 6

Testa om rengöringsprocessen är vällyckad. Håll om kullagerets innersta ring och ge den yttersta ringen ett lätt spin. Om kullagret inte snurrar fritt och/eller det kommer ett tydligt knasande ljud är det inte rensat ordentligt. Då ska du upprepa proceduren med ny (eller filterad) rengöringsvätska. För mycket smutsiga kullager kan det vara nödvändigt att upprepa rensningen 2-3 gånger


Testa om kullagret är rensat ordentligt genom att spinna det som visat

Steg 7

Lägg kullagren på en bit rent tyg eller köksrulle. Olja eller fett kan nu läggas i kullagren. Tilsätt 1-2 droppar olja (inte mer, å det endast drar åt sig smuts) eller ca. 3mm fett fördelad i kullagret.
Fördela därefter runt smörjmedlet i kullagret genom att spinna kullagret (görs optimalt genom att sätta kullagret på en borrmaskin)


Ny olja läggs i kullagren

Steg 8

Till sist monteras kappor (och evt. låsskivor) igen. Om du rensar dina kullager med jämna mellanrum så är det inte nödvändigt att montera kapporna igen, placera bara den öppna sidan innerst i hjulet.

Smörj ett mycket tunt lager olja på alla yttre metall-delar på kullagrena, så föerbygger du rost.

Montera till sist kullagrena i hjulen och inlinen igen.


Kappor monteras på kullager

Efter rensning och smörjning

Efter rensning och smörjning av kullager ska du vara uppmärksam på att du förmodligen ska köra ett par km. innan smörjmedlet har fördeladt sig fullständigt i lagret och därmed innan kullagret kör optimalt.

Produkter

SkatePro