MENY
×

Vänd dina hjul och öka livslängden

Vid vanlig åkning blir dina hjul nästan alltid slitna mest på innersidan. För att få den längsta livslängden ut av dina hjul är det därför viktigt, att hjulen vänds regelbundet.

När ska du då vända hjulen på dina inlines?
När ett eller flera av hjulen tydlien är sliten mest på den ena sida.

Bild 1: hjul som har markant slitage på den ena sidan

Eftersom du sliter olikt på dina hjul är det viktigt, att hjulen byts runt på det korrekta sättet. Härmed säkrar du, att alla hjul blir sliten någerlunda lika snabbt.

Bild 2: Byt hjulen runt som vist med pilarn

Nödvändigt verktyg: En insex-nyckel eller ett skater verktyg.
Placera verktyget i en hjul-skruv. Skruven skruvas av (notera till vissa inlines kan det vara nödvändigt att ha 2 verktyg, en till bägge sidor av hjulet).
Därefter kan skruv och bult tas bort. Hjulet tas bort också.

Bild 3: Vrid motsols för att lossa hjulet

Här är det en bra ide att rengöra klingan och kullager.
Med en torr trasa tas bort smuts från klingan, där hjulet har sittat.
Det samma göras på bägge sidor av hjulet.

Bild 4: Ta bort smuts från de ställen pilarna peker på

Hjulet på den annan inlines avmonteras på samma sätt.
Kom ihåg att rensa chassi och kullager på den annan inline.
Så är du redo till att bytte hjulen.

Bild 5: De 2 hjul som ska bytes är avmonterat

Byt hjul mellan inlines och vänd hjulen (innersida till ytersida).
Sätt bultar i hjulen och montera skruvarna. Spänd hårt till, dock fortfarande så att hjulen frit kan köra runt.

Bild 6: Hjul från annan inline vändt och redo till montering

2 hjul är nu bytet runt, vändt och monterat igen.
Samma procedur upprepas för de resterande hjul efter anvisningen på bild 2.

Bild 7: hjul som har markant slitage på ena sidan

Efter du har vändt hjulen, är balanspunkte på dina inlines förknuffad lite.
Vara därför försiktig första gången du använder inlines efter en hjulvändning.

Produkter

Populära produkter